Veterinärernas kontaktuppgifter och veterinärmottagningar

Inom Västkustens miljöenhets samarbetsområde finns 5 st. veterinärmottagningar. Samtliga veterinärer har telefontid varje dag kl. 8–9. Man kan ringa till vilken veterinär man vill inom samarbetsområdet. I brådskande fall efter kl. 16.00 skall man ringa till den jourhavande veterinären.

KorsholmVöråMalax
Veterinär Anne NiemiVeterinär Salla KaattariVeterinär Sofia Skog
Sandasvägen 19, 66600 VöråRejpeltvägen 12, 66600 VöråLänsmansvägen 1, 66100 Malax
0500 263 207050 303 2556050 338 1144
anne.niemi(at)korsholm.fi salla.kaattari(at)korsholm.fisofia.skog(at)korsholm.fi
PörtomKristinestad
Veterinär Liisa SchreibmaierVeterinär Tillsynsveterinär
Matuschvägen 6, 66270 PörtomMellangärdsvägen 7C, 64140 TjöckCentrumvägen 4, 65610 Korsholm
0400 261 667040 036 2462044 727 1371
liisa.schreibmaier(at)korsholm.fitillsynsveterinar(at)korsholm.fi