Singsby daghem

Maravägen 10, Singsby

Karusellen
För 0–3-åringar
Tfn 044 727 7923

Trapetsen
För 3–4-åringar
Tfn 050 518 1230

Gungan:
För 0–3-åringar
Tfn 044 727 1206

Vi på Singsby daghem arbetar i enlighet med planen för småbarnspedagogik och strävar till att alla barn ska känna trygghet och få utvecklas i egen takt.

Närheten till naturen gör att vi har fina möjligheter till upplevelser och undervisning utomhus.