Welcome Office – Servicepunkt för invandrare

Welcome Office

Behöver du hjälp? 

Welcome Office erbjuder service för alla invandrare oberoende av orsak till invandring.

Welcome Office ger information om:

  • det finländska samhället
  • myndigheternas service
  • språkkurser
  • utbildningsmöjligheter
  • social- och hälsovårdsservice
  • dagvård
  • fritidsaktiviteter
  • boende

Welcome Office betjänar på finska, svenska och engelska.

Welcome office informationspunkt är öppen endast måndagar under tiden 11.3-19.4.2024.

Du kan besöka Leena Havu-Erhie på MÅNDAGAR kl. 10-17 och Julia Grannas på FREDAGAR kl. 9-16 i Korsholms Kulturhus, Skolvägen 1.

Du kan kontakta oss via telefon 044 7271386 (Leena) / 044 7271288 (Julia), eller per e-post welcome.office@korsholm.fi

Servicen är gratis och du behöver inte boka tid. Övriga tider enligt överenskommelse.