Anmälan om miljöolägenhet

Om du upptäcker en verksamhet som orsakar olägenheter lönar det sig att vända dig direkt till den person eller företaget på vars område olägenheten inträffat. Till exempel lönar det sig att ge respons på en dammig eller bullrig arbetsplats direkt till arbetsplatsen eller på en nedskräpad gård till ifrågavarande fastighetsägare. Om det inte hjälper att kontakta den som orsakar olägenheten kan du anmäla miljöolägenheten till Västkustens miljöenhet via en anmälningsblankett. Vid akuta anmälningar om t.ex. miljöolyckor som kräver omedelbara åtgärder ska man ringa nödcentralen på numret 112.

Anmälan kan till exempel gälla

  • buller
  • utsläpp i vatten eller mark
  • rökföroreningar
  • nedskräpningar

I regel behandlar vi anmälningar som lämnas in till miljövården i ankomstordning och bedömer behovet av behandling från fall till fall. Vid en uppenbart ogrundad anmälan kan vi ta ut en avgift i enlighet med miljövårdens avgiftstaxa.  Vänligen ange ditt namn och dina kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig vid behov. Miljövården behandlar vanligtvis inte anonyma anmälningar. Anmälningar till miljövården är offentliga handlingar och förs in i kommunens ärendehanteringssystem.

Anmälningsblankett för miljöolägenhet