Småbarnspedagogik

Vi stöder tillsammans med vårdnadshavarna barnen i deras utforskande och skapande av nya kunskaper och insikter samt hjälper dem att bygga upp en egen identitet och god självkänsla i en atmosfär präglad av uppmuntran, respekt och empati.

Småbarnspedagogiken och förskolan erbjuder

  • förskola för alla 6-åringar
  • 23 daghem – 59 avdelningar
  • privata servicesedeldaghem
  • familjedagvård
  • stöd för hemvård av barn.

Småbarnspedagogiken omfattar vård, omsorg, fostran och stöd för barnet och familjen.