Offentlig upphandling

Den nationella lagstiftningen som reglerar upphandlingen i Finland är följande:

  • lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) 
  • lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (1398/2016) 

Kommunens direktiv för upphandling tillämpas vid upphandlingar som upphandlingsenheter inom Korsholms kommun och upphandlingsenheter inom kommunkoncernen gör. Direktivet kompletterar bestämmelser i lag, förordning, kommunens instruktioner och andra beslut, bestämmelser och anvisningar.

Till kommunkoncernen i Korsholm hör Fastighets Ab Korsholm Bostäder och Fastighets Ab Havets Hus.


Aktuella offentliga upphandlingsannonser finns i HILMA.