Förhandsröstning

Förhandsröstningen pågår under tiden 26.5–8.6.

Du kan förhandsrösta vid vilket allmänt förhandsröstningsställe som helst i Finland oberoende av hemkommun. Det finns minst ett allmänt förhandsröstningsställe i varje kommun. En förteckning över de allmänna förhandsröstningsställena finns på adressen www.valfinland.fi.

Utomlands kan du förhandsrösta vid finländska beskickningar 2–5.6. Förhandsröstningsställena utomlands hittar du på adressen www.valfinland.fi.

Förhandsröstningsställen i Korsholm

Korsholms ämbetshus
Centrumvägen 4, Smedsby, huvudingången
26–27.5 kl. 9.00–18.00
28.5 kl. 9.00–16.00
29–30.5 kl. 10.00–13.00
31.5–3.6 kl. 9.00–18.00
4.6 kl. 9.00–16.00
5–6.6 kl. 10.00–13.00
7–8.6 kl. 9.00–19.00

Solf bibliotek
Solfvägen 218
26.5 kl. 14.00–19.00
3.6 kl. 17.00–20.00

Replot bibliotek
Kyrkvägen 94
27.5 kl. 17.00–20.00
8.6 kl. 12.00–19.00

Björköby bibliotek
Björkövägen 735
31.5 kl. 16.00–20.00
3.6 kl. 10.00–14.00

Kvevlax bibliotek
Slöjdvägen 3
1.6 kl. 14.00–19.00
7.6 kl. 10.00–16.00

 

Korsholms bokbuss

Onsdag 26.5
9.15–9.45 Veikars, Veikarsvägen 903
10.00–10.45 Toby, Mellanbacksvägen 20
11.15–11.35 Helsingby, Pundarsvägen 52
11.50–12.20 Tölby, Tölby-Vikbyvägen 247
15.00–15.30 Söderfjärden, Söderfjärdsvägen 616
15.50–16.40 Tölby, Tölby-Vikbyvägen 290
16.55–17.10 Toby, Tobyvägen 867
17.15–17.45 Karkmo, Stationsvägen 31
17.55–18.10 Toby, Tobyvägen 795
18.15–19.15 Toby, Lundvägen 12

Torsdag 27.5
9.00–12.45 Karperö, Jungsundvägen 64
15.50–16.10 Östra Vallvik, Fjärdsvägen 65
16.30–16.45 Österhankmo, ÖSterhankmovägen 573
16.50–17.10 Österhankmo, Österhankmovägen 896
17.15–17.30 Österhankmo, Österhankmovägen 729
17.50–18.20 Petsmo, Petsmovägen 509
18.30–19.00 Petsmo, Fiskehamnen

Måndag 31.5
9.00–10.30 Karperö, Jungsundvägen 64
12.00–13.15 Norra Vallgrund, Söderuddsvägen 21
13.30–14.15 Södra Vallgrund, Sommarösundsvägen 263
14.20–15.00 Sommarösund, Sundbådavägen 1
15.15–15.50 Kalvholmarna, Bulleråsvägen 295
16.10–16.35 Karlsö, Söderuddsvägen/Karlsövägen
16.45–17.10 Brändövik, Söderuddsvägen 1028
17.30–18.00 Norra Vallgrund, Hamnvägen 2

Tisdag 1.6
9.00–9.30 Västerhankmo, Eidisbackvägen 150
9.45–10.15 Petsmo, Petsmovägen 508
10.30–11.00 Kvevlax, Kärråkersvägen 6
14.20–14.40 Karperö, Jungsundvägen 10
14.50–15.10 Kalvholm, Slompvägen 1
15.20–15.40 Jungsund, Kalvholmsvägen 33
16.10–16.30 Norrskat, Köklotvägen 1901
16.40–17.05 Köklot, Köklotvägen 1440
17.40–17.55 Grönvik, Alskatvägen 961
18.00–18.15 Iskmo, Jungsundvägen 805
18.20–18.40 Iskmo, Iskmovägen 35
18.50–19.15 Singsby, Maravägen 10
19.20–20.00 Singsby, Klasosvägen 4

Onsdag 2.6
10.15–10.45 Toby, Mellanbacksvägen 20
11.15–11.35 Helsingby, Pundarsvägen 52
11.50–12.20 Tölby, Tölby-Vikbyvägen 247
13.30–14.00 Munsmo, Kotået 54
14.30–14.50 Rimal, Björneborgsvägen 1032
15.00–15.30 Rimal, Rimalvägen 857
15.45–16.05 Tölby, Tölby ängsväg 392
16.15–16.40 Vargstubacken, Rimalvägen 245
16.50–17.10 Helsingby, Pundarsvägen 333
17.20–17.50 Helsingby, Pundarsvägen 131
18.00–18.30 Toby, Lundevägen 12
18.40–19.00 Vikby, Lappräntvägen 257

Torsdag 3.6
9.00–12.45 Karperö, Jungsundvägen 64
14.10–14.40 Helsingby, Helsingbyvägen 32
15.00–15.20 Miekka, Staversbyvägen 207
15.30–16.00 Veikars, Veikarsvägen 903
16.20–16.45 Södra Vassor, Åkersidsvägen 1
17.00–17.20 Vassor, Vassor byväg/Sandåsvägen
17.50–18.20 Petsmo, Petsmovägen 509
18.30–19.00 Petsmo, Fiskehamnen

Måndag 7.6
13.15–13.40 Panike, Panikevägen 376
13.50–14.15 Söderudden, Söderuddsvägen/Klobbskatvägen
14.35–15.35 Norra Vallgrund, Söderuddsvägen 3
15.50–16.15 Skatan, Österändsvägen 33
16.25–16.50 Södra Vallgrund, Brandstation, Östra vägen
17.05–17.50 Södra Vallgrund, Sommarösundsvägen 263
18.00–18.20 Strömsgårdarna, Bulleråsvägen/Tallstigen
18.30–19.00 Norra Vallgrund, Söderuddsvägen 3

Tisdag 8.6
14.25–14.45 Singsby, Jungsundvägen 157
14.50–15.15 Singsby, Maravägen 10
15.30–16.10 Iskmo, Iskmovägen 52
16.20–16.45 Jungsund, Nynäsgränden 1
16.50–17.10 Jungsund, Jungsundvägen 575
17.15–17.35 Jungsund, Kalvholmsvägen 108
17.40–18.00 Kalvholm, Slompvägen 1
18.05–18.25 Koskö, Koskövägen 704
18.35–18.55 Karperö, Karperövägen 538
19.00–19.25 Karperö, Bäckstået 54
19.35–20.00 Karperö, Holmhagavägen 3