Anmälan till förskoleundervisning

Den elektroniska anmälningsblanketten finns tillgänglig 15–28.2.2023. Du kan fylla i blanketten och skicka in den elektroniskt. Om du vill kan du spara en kopia av den ifyllda blanketten på din egen dator.

Barn födda år 2017 inleder förskoleundervisningen hösten 2023 i det egna områdets förskola. Förskolan är avgiftsfri och ordnas 4 timmar/dag.

Höstterminen inleds 15.8.2023.

På samma blankett ansöker ni om småbarnspedagogik utöver förskolan samt skjuts (beviljas om resan överstiger 3 kilometer). OBS! Skjuts ordnas endast till områdets förskola.

Elektronisk anmälningsblankett

Kontaktuppgifter till förskolorna