Anmälan till förskoleundervisning

Barn födda år 2017 inleder förskoleundervisningen hösten 2023 i det egna områdets förskola. Förskolan är avgiftsfri och ordnas 4 timmar/dag.

Höstterminen inleds 15.8.2023.

På samma blankett ansöker ni om småbarnspedagogik utöver förskolan samt skjuts (beviljas om resan överstiger 3 kilometer). OBS! Skjuts ordnas endast till områdets förskola.

Anmälan till förskoleundervisning

Kontaktuppgifter till förskolorna