Anmälan till förskoleundervisning

Den elektroniska anmälningsblanketten finns tillgänglig 15–28.2.2021. Du kan fylla i blanketten och skicka in den elektroniskt. Om du vill kan du spara en kopia av den ifyllda blanketten på din egen dator.

Barn som är födda år 2015 ska inleda förskoleundervisningen hösten 2021 i områdets förskola. Förskolan är avgiftsfri och ordnas 4 timmar/dag.

Höstterminen inleds 11.8.2021.

På samma blankett ansöker ni om småbarnspedagogik utöver förskolan samt skjuts (beviljas om resan överstiger 3 kilometer). OBS! Skjuts ordnas endast till områdets förskola.

Kontaktuppgifter till förskolorna

Elektronisk anmälningsblankett

Ändring av småbarnspedagogik i förskola

Den som önskar ändring av plats inom småbarnspedagogik gör detta skriftligt på ändringsblanketten. Ändringsblanketten lämnas in till förskolans ledare för småbarnspedagogik och förskola.

Uppsägning av plats inom småbarnspedagogik utöver förskola

Den som önskar säga upp en plats inom småbarnspedagogik utöver förskola gör detta skriftligt på ändringsblanketten. Ändringsblanketten lämnas in till förskolans ledare för småbarnspedagogik och förskola.