Anmälan till förskoleundervisning

Barn födda år 2018 inleder förskoleundervisningen hösten 2024 i det egna områdets förskola. Förskolan är avgiftsfri och ordnas 4 timmar/dag.

Höstterminen inleds 13.8.2024.

Den elektroniska anmälningsblanketten finns tillgänglig 12–29.2.2024.

Anmälan till förskoleundervisning

Kontaktuppgifter till förskolorna

Rätt till skolskjuts