Föreningsverksamhet

I Korsholm har vi ett rikt föreningsliv. Olika fritids-, hobby- och idrottsföreningar, politiska föreningar och kulturföreningar.

En förening är en grupp människor som arbetar för ett gemensamt syfte. De kan arbeta för eller främja en gemensam hobby eller för allmänhetens bästa. En förenings syfte får inte strida mot god sed eller lag.

Lagstiftningen kring föreningar kan du läsa i Föreningslagen på Finlex.

På Patent- och registerstyrelsens webbplats kan du hitta nyttig information för föreningar.

Önskar ni att er förening ska synas på Korsholms kommuns hemsida?
Önskar er förening få månatliga nyhetsbrev från Korsholms kommun?
Meddela delaktighetskoordinator Jessica Strandholm, jessica.strandholm@korsholm.fi

Föreningsträffar
27.4.2023
27.11.2023

Föreningar

Här hittar du föreningar som sysslar med och arbetar för:

Idrott
Religösa föreningar och organisationer
Scouter
Ungdoms- och hembygdsföreningar
Folkhälsoföreningar
Övriga föreningar
Teatrar
Museer
Röda Korset i Korsholm lokalavdelningar