Föreningsverksamhet

I Korsholm har vi ett rikt föreningsliv. Olika fritids-, hobby- och idrottsföreningar, politiska föreningar och kulturföreningar.

En förening är en grupp människor som arbetar för ett gemensamt syfte. De kan arbeta för eller främja en gemensam hobby eller för allmänhetens bästa. En förenings syfte får inte strida mot god sed eller lag.

Lagstiftningen kring föreningar kan du läsa i Föreningslagen på Finlex.

På Patent- och registerstyrelsens webbplats kan du hitta nyttig information för föreningar.

Önskar er förening få hjälp, stöd och råd i olika frågor?
Kontakta delaktighetskoordinator jessica.strandholm@korsholm.fi

Önskar er förening få regelbundna nyhetsutskick från kommunen?
Kontakta delaktighetskoordinator jessica.strandholm@korsholm.fi

Önskar er förening bli presenterad i kommunens sociala medier?
Skicka följande till delaktighetskoordinator jessica.strandholm@korsholm.fi
– En text gärna på både svenska och finska (Max 125 tecken).
– Max 10 bilder.
– Länk till era sociala medier eller hemsida.
– Önskemål när ni skulle vilja bli presenterade.

Önskar er förening marknadsföra evenemang på kommunens fritid och kulturs evenemangswebbplats och/eller sociala medier?
Kontakta fritid@korsholm.fi
Fritid och kulturs webbplats för evenemang
Facebook
Instagram

Önskar er förening låna idrottsutrustning av kommunen?
Kontakta bokning@korsholm.fi
Idrottsutrustning

Önskar er förening söka bidrag från kommunen?
Bidrag

Önskar er förening boka ett inomhusutrymme?
Bokningsbara utrymmen

Önskar er förening boka tid på en idrottsanläggning?
Kontakta bokning@korsholm.fi
Idrottsanläggningar

Föreningsträffar
27.4.2023
27.11.2023
31.1.2024
23.4.2024 Bilaga 1 Bilaga 2

Föreningar i Korsholms kommun

Här hittar du föreningar som sysslar med och arbetar för:

Röda Korset i Korsholm lokalavdelningar
Museer
Marthaföreningar
Frivilliga brandkåren
Båtklubbar
Jaktföreningar
Fiskargillen och hamnföreningar
Föräldraföreningar
Politiska föreningar
Övriga föreningar
Folkhälsoföreningar
Ungdoms-, hembygds- och byaföreningar
Scouter
Idrottsföreningar
Religiösa föreningar och organisationer
Musikskolor
Teatrar