Föreningsverksamhet

I Korsholm har vi ett rikt föreningsliv. Olika fritids-, hobby- och idrottsföreningar, politiska föreningar och kulturföreningar.

En förening är en grupp människor som arbetar för ett gemensamt syfte. De kan arbeta för eller främja en gemensam hobby eller för allmänhetens bästa. En förenings syfte får inte strida mot god sed eller lag.

Lagstiftningen kring föreningar kan du läsa i Föreningslagen på Finlex.

På Patent- och registerstyrelsens webbplats kan du hitta nyttig information för föreningar.

Önskar er förening få regelbundna nyhetsutskick från Korsholms kommun?
Meddela delaktighetskoordinator Jessica Strandholm, jessica.strandholm@korsholm.fi

Föreningsträffar
27.4.2023
27.11.2023
31.1.2024
23.4.2024 Bilaga 1 Bilaga 2

Föreningar

Här hittar du föreningar som sysslar med och arbetar för:

Röda Korset i Korsholm lokalavdelningar
Museer
Marthaföreningar
Frivilliga brandkåren
Båtklubbar
Jaktföreningar
Fiskargillen och hamnföreningar
Föräldraföreningar
Politiska föreningar
Övriga föreningar
Folkhälsoföreningar
Ungdoms-, hembygds- och byaföreningar
Scouter
Idrottsföreningar
Religösa föreningar och organisationer
Musikskolor
Teatrar