Föreningar: Delta i kommunens skräpplockningstalko och tjäna 200 euro


Föreningar: Delta i kommunens skräpplockningstalko 2-15.5 och få ett bidrag till din förening/ditt lag! Anmäl er senast 28.4.

Man omgiven av soppåsar

Vi delar ut ett bidrag på 200 euro per förening/lag. Vi plockar skräp i kommuncentrum och delområdescentra, d.v.s. Smedsby, Helsingby, Karperö, Kvevlax, Replot och Solf.

Vi fördelar centrum och delområdescentra på 19 områden och kommunen förbehåller sig rätten att tilldela områden till max. 19 föreningar / lag.

Ange i anmälningen två önskemål om var ni helst plockar skräp. Länk till anmälan.

För att föreningen/laget ska få bidraget krävs följande:

  • Minst 10 personer deltar.
  • Minst 10 soppåsar med skräp samlas in.
  • Anmäl till Yle:s kampanj och skicka in en bild av att ni gjort det (Formulär skickas till de som deltar).
  • Skicka in en bild av de personer som deltagit och skräpet som plockats (Formulär skickas till de som deltar).

Skräptalkot är en del av kommunens deltagande i Yles kampanj En miljon soppåsar. Vårt mål är att samla ihop 4 000 soppåsar i Korsholm.

Under skräptalkot 2–15.5 finns sex skräpflak utplacerade runtom i Korsholm.

  • Replot Sale, Vallgrundvägen 1
  • Karperö sportplans parkeringsplats, Bäckstået 7
  • Kvevlax sportplans parkeringsplats, Koskövägen 77
  • Toby, skolans parkeringsplats, Lundvägen 3
  • Solf, vid Pulsen, Sportsgränd 3
  • Smedsby UF:s parkeringsplats, Smedsbyvägen 224

Till skräpflaken får privatpersoner och föreningar föra brännbart avfall.

Soppåsar kan hämtas avgiftsfritt på bokbussen och biblioteken samt vid infopunkten i ämbetshuset under hela kampanjtiden. 

Länk till mer information om kampanjen.

Bild: Johanna Kannasmaa

Flera nyheter