Skolstart och inskrivning

Höstterminen inleds 11.8.2021.

Anmälan till årskurs 1

Via förskolan får varje förskolebarns vårdnadshavare före inskrivningen brev med nyckelkod och anvisningar till Wilma. Ifall vårdnadshavaren inte fått någon Wilma-nyckelkod, senast inom vecka 7, ber vi er kontakta närskolans rektor.

I Wilma är barnen färdigt anvisade närskola enligt bostadsadressen som uppgetts i  befolkningsregistret. Vårdnadshavarna kan, om de vill, ansöka om byte av närskola på blanketten: anhållan om rätt att gå i skola i annat elevupptagningsområde.

Frågor om anmälan, skjutsar, eventuella uppskov med skolstarten, tidigarelagd skolstart m.m. besvaras av skolans rektor.

Morgon- och/eller eftermiddagsverksamhet ordnas enligt följande:

I kommunens regi:

Replot eftis (Replot-Björkö)

Vallgrund eftis (Vallgrund)

Tölby morris (Tölby-Vikby)

I Folkhälsans regi:

Karperö eftis (Norra Korsholm)

Nannygården i Smedsby (Smedsby-Böle)

Kvevlax eftis (Kvevlax lärcenter)

Solf eftis (Solf)

Tölby eftis (Tölby-Vikby)

Helsingby-Tuovila eftis/ilttis (Helsingby)

Anmälan till Folkhälsans eftisar görs via denna länk.

Föräldraföreningen för fritidsverkstaden i Smedsby ”Fritis” (Smedsby-Böle skola):

Anmälningsblanketter finns på förskolan och eftis.

Veikars föräldraförening Veikids:

Anmälningsblanketter finns på förskolan och eftis.