Skolstart och inskrivning

Höstterminen inleds 13.8.2024.

Anmälan till årskurs 1

Via förskolan får varje förskolebarns vårdnadshavare före inskrivningen brev med nyckelkod och anvisningar till Wilma. Ifall vårdnadshavaren inte fått någon Wilma-nyckelkod, senast inom vecka 7, ber vi er kontakta närskolans rektor.

Inskrivning till årskurs 1 görs via Wilma 12.2-29.2.2024.


OBS! Använd svenska Wilma om barnet går i svensk skola.

I Wilma är barnen färdigt anvisade närskola enligt bostadsadressen som uppgetts i befolkningsregistret. Vårdnadshavarna kan, om de vill, ansöka om byte av närskola på blanketten:

OBS! Båda vårdnadshavarna ska fylla i och underteckna blanketten. 

Vänligen returnera blanketten via e-post till bildning@korsholm.fi eller per post till Korsholms kommun, Bildningskansliet, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm.

Frågor om anmälan, skjutsar, eventuella uppskov med skolstarten, tidigarelagd skolstart m.m. besvaras av skolans rektor.

Morgon- och/eller eftermiddagsverksamhet ordnas enligt följande:

I kommunens regi:

Replot eftis

Vallgrund eftis

Anmälan till morgon- och eftermiddagsverksamhet i kommunens regi görs i Wilma, under ansökningar och beslut. Beslutet ges under maj månad i Wilma, se under ansökningar och beslut. Ansökan görs inte i telefonens Wilma-app utan via en webbläsare t.ex. Firefox eller Google chrome.

Ansökan till eftis i kommunens regi görs via Wilma 12.2-29.2.2024, ansökningar och beslut.

I Folkhälsans regi:

Karperö eftis

Nannygården i Smedsby

Kvevlax eftis

Solf eftis

Tölby eftis

Anmälan till Folkhälsans eftisar görs via denna länk.

Föräldraföreningen för fritidsverkstaden i Smedsby ”Fritis” (Smedsby-Böle skola):

Anmälningsblanketter finns på förskolan och Fritis.

Anmälan till Fritis görs via denna länk.

Veikars föräldraförening Veikids:

Anmälningsblanketter finns på förskolan och eftis.