Valsörarna

Längd: 2,5 km (enkelriktning), naturstig.

Startpunkt: Mellan sjöbevakningsstationen och biologiska stationen. Stigen leder till fyren på andra sidan ön.

Ledbeskrivning:
Leden är inte markerad men stigen är mycket tydlig. Informationstavlor finns längs stigen. Ett allmänt landstigningsförbud gäller under häckningstiden från den 1 maj till den 31 juli med undantag för angivna platser.

Service
komposttoalett, två bryggor, sittplattform, terrängtavlor på finska, svenska och engelska med kartor.

Upprätthållare: Valsörarna Björkögrunden r.f

Läs mera om Valsörarna här

Valsörarnas vandringsled karta