Årets Kulturperson

Årets kulturperson 2022 hittar skönheten i naturmaterial

Bild: Carl-Göran Österbackas svarvkonst

I Carl-Göran Österbackas förråd finns stora travar med mörka trädstammar. Hans tränade blick känner genast igen vilket trädslag det är frågan om. Han får många trädstammar och -bitar som donationer, för många känner till att han gör vackra arbeten av trä. Oftast kommer träden från närregionen. Han har också gjort ett konstverk av ett av den egna gårdens träd som stormen hade fällt.


”Svarvarkonstnären” Österbacka har inte gått någon egentlig konstutbildning, men hans arbetssätt och attityd påminner mycket om professionella konstnärers. När han börjar arbeta har han en färdig tanke eller form att ta fasta på. Med hjälp av att svarva och lämna vissa delar obehandlade tar han fram skönheten i materialet. Ibland kan en träbit som ser helt förstörd ut på ytan innehålla oförstörd yta som man kan få fram. Österbacka berättar att han arbetar med en viss slags teknik i ett par verk, sedan fortsätter han alltid med att prova något nytt. Den senaste tiden har han gjort arbeten med spedsmönster. Man kunde tro att materialet är ben, om man inte visste att det är trä. Bland Österbackas arbeten finns också väldigt ovanliga exemplar som till exempel en stor skål gjord av hagtornsmasur.

Österbacka började svarva på allvar på 90-talet. Efter att ha gått i pension från ingenjörsyrket har han kunnat koncentrera sig på att utveckla sina arbeteten i önskad riktning. Österbacka har länge varit intresserad av konst och av att rita och måla. Intresset finns också i generna. Hans morfars snickeri fanns på samma gård där Österbacka och hans hustru bor i Kvevlax. Förr var det vanligt att man snickrade sina möbler själv, men i Österbackas släkt har det funnits en speciell talang för det. Till exempel trädekorationerna till en byrå gjord av hans morfar är verkligt skickligt gjorda. Österbackas morfar, Johannes Rönnqvist, var också rektor för Kvevlax Hemslöjdsskola.


Under Konstrundan brukar Österbacka ha över hundra besökare i sitt galleri. En stor del av hans arbeten är inte till salu. Han har också från början bestämt att han inte gör bruksföremål utan att han satsar på att ta fram skönheten i träets mönster och former.
Österbackas hemsida: svarvkonst.fi/

Bild: Ett träd som vuxit på gården men stormen fällde blev till en träskulptur i Österbackas händer.

Årligen utses en till två personer som berikat det kulturella livet i Korsholm genom engagemang, kunnighet och genom berömvärda kulturella insatser. Personen ska vara bosatt i Korsholm. 

Välmotiverade förslag till årets kulturperson som uppfyller ovannämnda krav sänds skriftligt till kultur@korsholm.fi eller till Korsholms kommun, Fritid och kultur, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm. Mer information från kultursekreteraren, tfn 0500 162 112.


Årets kulturpersoner i Korsholm

2022 Carl-Göran Österbacka

2021 Camilla Forsén-Ström & Pernilla Vikström

2020 Mikaela Nykvist 

2019 Jani Jaatinen

2018 Alicia Trezise-Segervall

2017 Cata Ahlbäck

2016 Andrea och Eddie Österåker

2015 Jarl Nystrand

2014 Axel Björkholm

2013 Stig Snickars

2012 Jens-Olof Mård och Alf Svahn

2011 Mona Sand och Sandra Sundvik

2010 Asko Hiipakka och Mikael Herrgård

2009 Ehrengard Högnäs och Tapani Tammenpää

2008 Rainer Holmgård

2007 Bo Lund och Margot Ehnström

2006 Åke Bengs och Elly Sigfrids

2005 Marita Gleisner och Karl-Erik Berg

2004 Peter Båsk och Vivan Erlands

2003 Bjarne Berg och Tomas Koskinen

2002 Kaija Grannas och Ika Österblad