Årets Kulturperson

Årets Kulturperson 2022 hittar skönheten i naturmaterial

Bild: Carl-Göran Österbackas svarvkonst

I Carl-Göran Österbackas förråd finns stora travar med mörka trädstammar. Hans tränade blick känner genast igen vilket trädslag det är frågan om. Han får många trädstammar och -bitar som donationer, för många känner till att han gör vackra arbeten av trä. Oftast kommer träden från närregionen. Han har också gjort ett konstverk av ett av den egna gårdens träd som stormen hade fällt.

”Svarvarkonstnären” Österbacka har inte gått någon egentlig konstutbildning, men hans arbetssätt och attityd påminner mycket om professionella konstnärers. När han börjar arbeta har han en färdig tanke eller form att ta fasta på. Med hjälp av att svarva och lämna vissa delar obehandlade tar han fram skönheten i materialet. Ibland kan en träbit som ser helt förstörd ut på ytan innehålla oförstörd yta som man kan få fram. Österbacka berättar att han arbetar med en viss slags teknik i ett par verk, sedan fortsätter han alltid med att prova något nytt. Den senaste tiden har han gjort arbeten med spedsmönster. Man kunde tro att materialet är ben, om man inte visste att det är trä. Bland Österbackas arbeten finns också väldigt ovanliga exemplar som till exempel en stor skål gjord av hagtornsmasur.

Österbacka började svarva på allvar på 90-talet. Efter att ha gått i pension från ingenjörsyrket har han kunnat koncentrera sig på att utveckla sina arbeteten i önskad riktning. Österbacka har länge varit intresserad av konst och av att rita och måla. Intresset finns också i generna. Hans morfars snickeri fanns på samma gård där Österbacka och hans hustru bor i Kvevlax. Förr var det vanligt att man snickrade sina möbler själv, men i Österbackas släkt har det funnits en speciell talang för det. Till exempel trädekorationerna till en byrå gjord av hans morfar är verkligt skickligt gjorda. Österbackas morfar, Johannes Rönnqvist, var också rektor för Kvevlax Hemslöjdsskola.

Under Konstrundan brukar Österbacka ha över hundra besökare i sitt galleri. En stor del av hans arbeten är inte till salu. Han har också från början bestämt att han inte gör bruksföremål utan att han satsar på att ta fram skönheten i träets mönster och former.
Österbackas hemsida: svarvkonst.fi/

Bild: Ett träd som vuxit på gården men stormen fällde blev till en träskulptur i Österbackas händer.

Jurygruppen bestod av välfärdsutskottets ordförande Rose-Marie Finne, ledamot Alf Burman och ledamot Simo Suoranta samt kultursekreterare Annica Reini.


Årets kulturpersoner

2022 Carl-Göran Österbacka
2021 Camilla Forsén-Ström & Pernilla Vikström
2020 Mikaela Nykvist 
2019 Jani Jaatinen
2018 Alicia Trezise-Segervall
2017 Cata Ahlbäck
2016 Andrea och Eddie Österåker
2015 Jarl Nystrand
2014 Axel Björkholm
2013 Stig Snickars
2012 Jens-Olof Mård och Alf Svahn
2011 Mona Sand och Sandra Sundvik
2010 Asko Hiipakka och Mikael Herrgård
2009 Ehrengard Högnäs och Tapani Tammenpää
2008 Rainer Holmgård
2007 Bo Lund och Margot Ehnström
2006 Åke Bengs och Elly Sigfrids
2005 Marita Gleisner och Karl-Erik Berg
2004 Peter Båsk och Vivan Erlands
2003 Bjarne Berg och Tomas Koskinen
2002 Kaija Grannas och Ika Österblad