Årets Kulturperson

Årligen utses en till två personer som berikat det kulturella livet i Korsholm genom engagemang, kunnighet och genom berömvärda kulturella insatser. Personen ska vara bosatt i Korsholm. 

Välmotiverade förslag till årets kulturperson som uppfyller ovannämnda krav sänds skriftligt till kultur@korsholm.fi eller till Korsholms kommun, Fritid och kultur, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm. Skicka förslag för årets kulturperson 2022 senast 13.11.2022. Mer information från kultursekreteraren, tfn 0500 162 112.

Juryn som utser Årets kulturperson för år 2021 och 2022 består av välfärdsutskottets ordförande Rosmarie Finne ledamot Alf Burman och ledamot Simo Suoranta samt kultursekreterare Tiina Prittinen. Juryn väljs för en 2-årsperiod.

Årets kulturpersoner 2021 är Camilla Forsén-Ström & Pernilla Vikström

Konstnär Camilla Forsén-Ström utstrålar kreativitet och skaparglädje både i tv-rutan i Strömsö-programmet och i det verkliga livet. I hennes konst står mänskan ofta i centrum, avbildade i typiska österbottniska miljöer och sammanhang. Som konstnär är hon engagerad och flitig med att ställa ut sin konst – till vår allas glädje. I egenskap av hobbyexpert har hon under flera års tid ansvarat för de omtyckta Kreativa klubbarna i kommunens lågstadieskolor.

Camilla Forsén-Ström (Foto: Nelly Björkholm)

Textilkonstnär Pernilla Vikström har under de senaste åren dammat av och blåst nytt liv i ett gammalt hantverk, brodering. Med ett fräscht och modernt grepp skapar hon tankeväckande arbeten med underfundiga texter – inte sällan på lokal dialekt. Dessutom är hon aktiv med att ställa ut sin konst och dela med sig av sin kunskap på kurser och workshops.

Pernilla Vikström

Årets kulturpersoner i Korsholm

2021 Camilla Forsén-Ström & Pernilla Vikström

2020 Mikaela Nykvist 

2019 Jani Jaatinen

2018 Alicia Trezise-Segervall

2017 Cata Ahlbäck

2016 Andrea och Eddie Österåker

2015 Jarl Nystrand

2014 Axel Björkholm

2013 Stig Snickars

2012 Jens-Olof Mård och Alf Svahn

2011 Mona Sand och Sandra Sundvik

2010 Asko Hiipakka och Mikael Herrgård

2009 Ehrengard Högnäs och Tapani Tammenpää

2008 Rainer Holmgård

2007 Bo Lund och Margot Ehnström

2006 Åke Bengs och Elly Sigfrids

2005 Marita Gleisner och Karl-Erik Berg

2004 Peter Båsk och Vivan Erlands

2003 Bjarne Berg och Tomas Koskinen

2002 Kaija Grannas och Ika Österblad