Klubbar

Här kan ni gärna gå in och bekanta er med klubbarna som ordnas på vår skola:

4H

http://korsholm.fs4h.fi/start/

Grundläggande konstundervisning

http://vuxeninstitutet.korsholm.fi/konst-och-hantverksskola/

Församlingens barnkör

https://www.solfsforsamling.fi/kom-med/musik/barnkoren-solfangarna

Bjarnes musikskola

http://www.bjarnesmusikskola.fi/