Furuskär simstrand

Läge: Furuskär
Köklotvägen 1184, Köklot

Utrustningsnivå:
– Badhytter
– Utedass
Upprätthållare: Korsholms kommun