Leppäkertun päiväkoti

Rudolfsgränd 3, Smedsby

Mustikat
Tfn (06) 327 7295, 050 518 1207
En finskspråkig avdelning för 1–5-åringar 

Vadelmat
Tfn 044 727 7926
En finskspråkig avdelning för 1–5-åringar