Företagsevenemang i Korsholm

På den här sidan uppdaterar vi kommande evenemang som arrangeras av eller i samarbete med Korsholms kommunutveckling. Hör gärna av dig om du har idéer eller förslag på evenemang.

Berätta hurdana företagartillställningar du vill att vi ordnar

Fyll i vår enkät och berätta hurdant program du vill att vi ordnar för kommunens företagare! Berätta också vilken tidpunkt på dagen som oftast passar dig bäst. Genom att fylla i enkäten hjälper du oss att utveckla servicen. Det tar bara ett par minuter att svara på frågorna. Tack på förhand!

Företagarlunch

Den första torsdagen i månaden har du möjlighet att nätverka och träffa andra företagare över en lunch. På lunchen deltar även näringslivschefen och näringslivskoordinatorn från Korsholms kommun, en representant från Korsholms företagare samt en företagsrådgivare från VASEK. Var och en betalar själv för sin lunch, men vi bokar ett gemensamt bord så att vi får sitta tillsammans.

Tema: Aktivera Styrelsen!

Tid: 1.9 kl. 11.30

Plats: Tesses Café

Anmäl senast 30.8

Utan en kunnig styrelse eller annan sparring är företagaren tvungen att ensam fundera på strategiska beslut som att expandera verksamheten, inleda export, bredda ägarbasen, ordna finansiering, och hantera en generationsväxling eller försäljning av företaget.

Alternativet är skapa en fungerande, kunnig och mångsidig styrelse, där det också finns oberoende styrelsemedlemmar, externa perspektiv och olika erfarenheter. En välfungerande styrelse ger företaget ett tydligt mervärde samt hjälper företagaren att öka företagets värde och hantera de ständiga förändringarna i verksamhetsmiljön.

Tom Smeds från projektet Aktivera styrelsen! berättar om projektet och hur du som företagare kan få hjälp att aktivera din styrelse.

Tema: Företagsstöd

Tid: 6.10 kl. 11.30

Plats: Fredrikas i Solf

Anmäl senast 3.10

Tema: Systematisk försäljning

Tid: 3.11 kl. 11.30

Plats: Hotel Vallonia, Crntrumvägen 3 65610 Korsholm

Lunchen sponsoreras av Botnia Business Services och Kensoft Consulting

Begränsat antal platser

Anmäl senast 1.11

Tema:

Tid:1.12 kl. 11.30

Plats: Berny’s i Replot

Anmäl senast 28.11.

Temakvällar hösten 2022

Under hösten ordnas fyra företagarträffar med olika teman. Innehållet och platsen för träffarna uppdateras under augustimånad.

Smarta energilösningar – sparar pengar för ditt företag

Tid: 29.9 kl. 18-20

Plats: Hotel Vallonia, Crntrumvägen 3 65610 Korsholm

Anmäl här

Vi diskuterar solkraftverk och bergvärme med

Göran Östberg, projektchef på Vasaregionens Utveckling Ab VASEK

Tuomas Saikkonen, VD på Vilpe

Antti Häkkinen, Teknisk direktör, Aii Energy Systems 

Håkan Nylund, VVS-ingenjör och grundare, Stagnäs & Nylund

Vilka är fördelarna med att gå in för en mer hållbar verksamhet? Energikostnaderna skenar samtidigt behöver vi se till att vårt företag hålls med i den gröna utvecklingen. Nu finns det möjlighet att, med hjälp av olika investeringsstöd, växla om till en mer kostnadseffektiv energiform och samtidigt styra in företaget mot en grönare verksamhet.

Tuomas Saikkonen, VD på Vilpe, berättar om Viples solkraftverk och hur de jobbar för att ställa om mot en mer hållbar verksamhet.

Aii Energy Systems är ett företag som planerar och installerar solkraftverk till både större och mindre aktörer. Antti Häkkinen, teknisk direktör, berättar om fördelarna med solenergi och vilka möjligheter som finns för både små och stora företag att ställa om för att bli delvis eller helt självförsörjande inom elproduktion.

Stagnäs & Nylund är ett av många företag som installerar och planerar bergvärme till både företag och privata hushåll. Företagets affärsidé ”energisnåla planeringar enligt kundens önskemål” är lika aktuell idag som när företaget grundades för över 40 år sedan. En av företagets grundare, Håkan Nylund, berättar om fördelarna med bergvärme, för vem bergvärme passar och hurdana investeringar det rör sig om.

Erövra världen – en temakväll om internationalisering

Tid: 11.10 kl. 18-20

Plats: Hotel Vallonia, Crntrumvägen 3 65610 Korsholm

Anmäl senast 9.10

Funderar du på hur det skulle vara att ta steget ut i världen med ditt företag?

Viexpo jobbar aktivt för att hjälpa Österbottniska små- och medelstora företag att etablera sig utomlands. Viexpo betjänar företag med stor expertis och mångsidigt kunnande. På Viexpo utgår man från kunden och hjälper företag från många olika branscher att uppnå tillväxt via export och utvidga sin verksamhet via Skandinavien ut i världen.

Under temakvällen 11.10 får du ta del av Viexpos expertis och svar på dina frågor om internationalisering och varför det är viktigt. Viexpo lyfter också fram konkreta exempel på hur de jobbar med företag, t.ex. företagsgruppsprojekt.

Lyckas som SME-företag i offentlig upphandling

Tid: 26.10 kl. 18-20

Plats: Hotel Vallonia, Crntrumvägen 3 65610 Korsholm

Anmäl senast 24.10

Offentlig upphandling upplevs ofta som byråkratiskt, invecklat och svårt för mindre företag att delta och nå framgång i. Under denna temakväll diskuterar vi hur små och medelstora företag kan förbereda sig och förbättra sina chanser att lyckas i offentliga upphandlingar samt hur upphandlande enheter kan möjliggöra framgång för mindre företag. Vi pratar upphandling ur ett praktiskt perspektiv – kom med och förbättra era chanser att lyckas i nästa upphandling!

Program

1. Vad är offentlig upphandling?

 • Vem är skyldig att upphandla och när?
 • Hur går en upphandling till?

2. Förberedelser inför en upphandling

 • Pappren i skick – tillstånd och beställaransvarsuppgifter
 • Möjlighet att ta del av tidigare upphandlingar

3. Starkare tillsammans – att delta som konsortium

 • Vad innebär ett konsortium?
 • Roller, gemensamma resurser och ansvarsfördelning

4. Lämna anbud – att offerera i offentlig upphandling

 • Lämna ert bästa anbud
 • Brister i anbudet – vad händer då?

5. Möjliggöra deltagande för mindre företag

 • Uppdelning av upphandlingsobjektet i mindre delar
 • Rimliga krav
 • Marknadsdialog

Föreläsare

Nathalie Myrskog är partner på DKCO Advokatbyrå och är specialiserad på offentliga upphandlingar och kommersiella avtal. Till hennes erfarenhet av offentlig upphandling hör bland annat upphandlingar av byggentreprenader, maskinupphandlingar, avfallstransporter, distansläkartjänster och flertalet IT-system. Nathalie har biträtt såväl upphandlande enheter som budgivande företag i upphandlingar och i processer i marknadsdomstolen.

En lyckad rekrytering

Tid: 17.11 kl. 18-20

Plats: Hotel Vallonia, Crntrumvägen 3 65610 Korsholm

Anmäl senast 15.11

Det råder brist på kunnig personal i många branscher och som företagare tävlar du om de bästa arbetstagarna. Hur ska du, som företagare, göra för att sticka ut på marknaden och vad behöver du tänka på för att lyckas med rekrytering?

Jasmin Granholm, redaktör och producent på TE-byråns satsning TE-live berättar om deras kostnadsfria tjänst som hjälper företag att marknadsföra sin verksamhet och lediga arbetsplatser under en live-sändning.

TE-live är en TE-tjänst som producerar direktsändningar om lediga arbetsplatser, olika teman inom arbetslivet och företagandet samt om olika utbildningsmöjligheter. Under direktsändningarna intervjuas den rekryterande arbetsgivaren eller företagets representant och lediga arbetsplatser presenteras. Den nya rekryteringskanalen för arbetssökande och arbetsgivare närmare varandra redan under rekryteringsprocessen. TE-livesändningar används även vid internationella rekryteringar. Det är kostnadsfritt för arbetsgivaren att delta i TE-live.

Här hittar du mera information om tjänsten https://te-live.fi/.

Under rekryteringstemakvällen deltar även en sakkunnig representant från TE-byrån. Vi får veta mer om arbetsprövning, lönesubventioner och rekrytering av internationell arbetskraft. Vi får även veta hur TE-byrån hjälper till under rekryteringsprocessen och vem man kan kontakta för att få hjälp vid en rekrytering.

Johanna Ilvoranta och Ann-Maj Björkell-Holm från YA berättar om en fortbildningssatsning YA, EFO, Novia, Optima och Axxell genomför tillsammans. De erbjuder gratis fortbildningar för restaurang- och turismsektorn. Kurser arrangeras för både företagsledare, de som är anställda i branschen och för personer som vill söka jobb inom branschen.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Länk till undersida med info om behandling av personuppgifter