Kvevlax lärcenter

Skolans mål

Målet är att säkerställa tillräckliga kunskaper och färdigheter och att inspirera till lärande:

  • öka elevernas aktivitet
  • göra studierna meningsfulla
  • ge alla elever möjlighet att få uppleva känslan att lyckas
  • utveckla lärmiljöerna och arbetssätten