Företagande

Korsholm erbjuder ett brett och livskraftigt näringsliv och det självständiga företagandet har långa traditioner i kommunen. Det är familjeföretagen, i allmänhet små och medelstora företag, som utgör företagandets kärntrupp. I dagsläget finns det över tusen registrerade företag med Korsholm som hemort.

Korsholms kommun strävar efter att erbjuda goda förutsättningar för företagandet, t.ex. genom ett gott utbud av företags- och industritomter på planerade företagscentra i olika delar av kommunen.

Målet för kommunens näringslivspolitik är att företagen i Korsholm och regionen ska ha goda förutsättningar för lönsamhet, tillväxt och specialisering. Tyngdpunkten ligger på god service och utveckling av kommunens företagscentra. Kommunens näringslivspolitik planeras och genomförs i nära samarbete med Vasaregionens Utveckling Ab och företagen i Korsholm och Vasaregionen.

I Korsholm är varje företag, oberoende av storlek, viktigt. Kommunen vill främja nyföretagande och hjälper gärna till med att söka fram den verksamhetsplats som bäst motsvarar företagets behov.

Kommunutvecklingens nyhetsbrev

Beställ kommunutvecklingens nyhetsbrev och håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna som berör företagare i Korsholm. Nyhetsbrevet utkommer ungefär en gång per månad.

Råd och diskussion

Om du vill ha råd i ditt företagande eller diskutera kan du kontakta någon av oss till höger eller så kan du boka tid till VASEK:s företagsrådgivning via länken: Företagsrådgivningen.

I Vasaregionens företags- och serviceregister kan du söka företag verksamma i Vasaregionen samt deras produkter och tjänster. Registret hittas här: Företags- och serviceregister.

Läs vår broschyr

Söker du tomt?