Företagande

Korsholm erbjuder ett brett och livskraftigt näringsliv där det självständiga företagandet har långa traditioner i kommunen. Det är familjeföretagen, i allmänhet små och medelstora företag, som utgör företagandets kärntrupp. I dagsläget finns det över tusen registrerade företag med Korsholm som hemort.

Målsättningen för Korsholm är att vara den företagsvänligaste kommunen som skapar förutsättningar till lönsamhet, tillväxt och specialisering för företag i såväl kommunen som i regionen genom nära samarbete med Vasaregionens Utveckling Ab samt företag i både Korsholm och Vasaregionen.

Korsholms kommun strävar efter att erbjuda ett gott utbud av företags- och industritomter på planerade företagscentra i olika delar av kommunen.

Kommunen arrangerar skolningstillfällen, nätverksträffar och temaföreläsningar för företagare verksamma i Korsholm.

Kommunutvecklingens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och evenemangen som berör företagare i Korsholm. Nyhetsbrevet utkommer ungefär en gång per månad.

Beställ kommunutvecklingens nyhetsbrev

Råd och diskussion

Om du vill ha råd i ditt företagande eller diskutera kan du kontakta någon av oss till höger eller så kan du boka tid till VASEK:s företagsrådgivning via länken: Företagsrådgivningen.

I Vasaregionens företags- och serviceregister kan du söka företag verksamma i Vasaregionen samt deras produkter och tjänster. Registret hittas här: Företags- och serviceregister.