Språkprogram

Undervisningen i finska introduceras på ett lekbetonat sätt i årskurs 1-2 (1vt). Årskurs 3-4 har 2 vt finska, årskurserna 5-6 har 3 vt.

Undervisning i engelska ges i årskurserna 4, 5 och 6, 2 vt/årskurs.