Skidspår och motionsspår

Runt om i kommunen finns flera skidspår. En del är elljusförsedda, andra inte. Flera av dem används även som motionsspår sommartid.

De 12 skidspåren samlar många ivriga motionärer och aktiva idrottare. Spårens totala längd närmar sig 70 kilometer, så det finns att välja på. Därtill körs flera kilometer terrängspår upp vid snörika vintrar. Alla skidspår utom spåret i Smedsby sköts av föreningar.

Via denna länk kan man kolla om skidspåren är uppkörda: http://latutilanne.fi/

 • Hankmo
 • Iskmo
 • Kvevlax
 • Mälsor
 • Petsmo
 • Replot
 • Skatila
 • Smedsby
 • Solf
 • Toby
 • Vallgrund
 • Vallvik