Undervisning

Skolan strävar till en så elevcentrerad undervisning som möjligt. Beroende på läroämnet används varierande undervisningsmetoder och arbetssätt. Ordning, reda och eget ansvarstagande hos eleverna poängteras. Skolans undervisning varieras med integrering av informations- och kommunikationsteknologi samt med elevernas självutvärdering.

Läsåret indelas i fyra perioder: Höst (15.8–9.11), Vinter A (10.11–22.12), Vinter B (8.1–16.2) samt Vår (19.2–1.6). Eleverna kommer således att ha fyra olika läsordningar. Mellanbetyg för 9 efter Vinter A-perioden och avgångsbetyg efter avslutat läsår. För åk 7 och 8 ges periodbetyg efter Höst- och Vinter B-period samt ett läsårsbetyg efter Vår-perioden.

Undervisningen i skolan följer den nationella läroplanen.

Skolan har en idrottsprofilering med idrottsklasser i varje årskurs.

Skolan är en KiVa-skola vilket betyder att arbetet mot mobbning är planlagt och utvärderas årligen.