Landsbygdsservice

Avbytarservicen sköts av Pedersöre kommun och landsbygdsärenden av Vörå kommun.