Resursperson för elever med funktionella stödbehov

Resurspersonen fungerar i skolvardagen som stöd för elever och personal. Till arbetsbilden hör att hitta lösningar och verktyg för en fungerande skolvardag. Malin Doktar jobbar i de svenskspråkiga åk 1-6 skolorna.