Badvattenkvaliteten i Korsnäs och Malax

Badvattenkvaliteten 2021

I tabellen anges datum då provtagningen utförs. Resultaten publiceras 3-4 dagar efter provtagningen, då laboratoriet har analyserna av proven klara.

Extra kontroller av cyanobakterier kan vid behov utföras när som helst under sommaren. Även dessa kontroller anges i tabellen. Resultaten anges som förekomst (ja) eller ingen förekomst (nej). Förekomsten kan graderas som liten, riklig eller mycket riklig. Övriga parametrar anges med ett streck (-).

Eu-badstränder

BadvattenDatumVattnets temperatur °CIntestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej
Harrström7.6.202120,8214nej
28.6.202120,01439nej
19.7.202116,82922nej
9.8.202118,939260nej
Molpe7.6.202120,211nej
22.6.2021ja
28.6.202119,5<1<1ja
9.7.2021ja
13.7.2021nej
19.7.202119,5<1<1nej
9.8.202118,234nej
Åminne7.6.202120,919nej
28.6.202121,037nej
19.7.202117,45568nej
9.8.202118,61014nej

Övriga badstränder

BadvattenDatumVattnets temperatur °CIntestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej
Bredhällan28.6.202120,0139nej
19.7.202117,4610nej
9.8.202115,5192nej
Vägvik28.6.202120,5189nej
19.7.202116,62850nej
9.8.202118,1 36021nej
12.8.202119,5 33026nej
18.8.202117,950200nej
24.8.2021ja
25.8.2021nej

Badvatten vid kusten uppfyller kvalitetskraven när halten intestinala enterokocker är < 200 cfu/100ml och Escherichia coli < 500 cfu/100 ml. Om badstranden finns vid en insjö är kvalitetskraven för intestinala enterokocker < 400 cfu/100 ml och Escherichia coli < 1 000 cfu/100 ml. Kvalitetskraven fastställs i social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav och övervakning vid allmänna badstränder 177/2008 och 354/2008.