Badvattenkvaliteten i Korsnäs och Malax

Badvattenkvaliteten 2022

I tabellen anges datum då provtagningen utförs. Resultaten publiceras då laboratoriet har analyserna av proven klara.

Extra kontroller av cyanobakterier kan vid behov utföras när som helst under sommaren. Även dessa kontroller anges i tabellen. Resultaten anges som förekomst (ja) eller ingen förekomst (nej). Förekomsten kan graderas som liten, riklig eller mycket riklig. Övriga parametrar anges med ett streck (-).

Eu-badstränder

BadvattenDatumVattnets temperatur °CIntestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej
Harrström6.6.202215,5429nej
27.6.202221,813nej
19.7.202217,4915nej
8.8.2022föhöjtväntarnej
Molpe6.6.202215,5< 15nej
22.6.2022Ja (Lite kl.12)
27.6.202220,8<1<1Ja (Lite kl. 9)
19.7.202218,42<1Ja (Lite)
8.8.2022väntarväntarJa (Lite)
Åminne6.6.202215,557140nej
27.6.2022244513nej
19.7.202218,02124nej
8.8.202217,94901200nej

AVRÅDAN FRÅN BAD, ÅMINNE

På grund av förhöjt antal E.coli bakterier och intestinala enterokocker i prov som tagits 8.8.2022 avråds bad vid Åminne badstrand. Nytt prov har tagits 11.8

AVRÅDAN FRÅN BAD, HARRSTRÖM

På grund av förhöjt antal intestinala enterokocker i prov som tagits 8.8.2022 avråds bad vid Harrström badstrand. Nytt prov har tagits 12.8

Övriga badstränder

BadvattenDatumVattnets temperatur °CIntestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej
Bredhällan27.6.202220,713nej
19.7.202217,1816nej
20.7.2022ja
25.7.2022ja
9.8.202217,514nej
Vägvik7.6.202215<13nej
27.6.202221,834nej
19.7.202217,42520nej
8.8.202217,02224nej

Badvatten vid kusten uppfyller kvalitetskraven när halten intestinala enterokocker är < 200 cfu/100ml och Escherichia coli < 500 cfu/100 ml. Om badstranden finns vid en insjö är kvalitetskraven för intestinala enterokocker < 400 cfu/100 ml och Escherichia coli < 1 000 cfu/100 ml. Kvalitetskraven fastställs i social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav och övervakning vid allmänna badstränder 177/2008 och 354/2008.