Badvattenkvaliteten i Korsnäs och Malax

Badvattenkvaliteten 2023

I tabellen anges datum då provtagningen utförs. Resultaten publiceras då laboratoriet har analyserna av proven klara.

Extra kontroller av cyanobakterier kan vid behov utföras när som helst under sommaren. Även dessa kontroller anges i tabellen. Resultaten anges som förekomst (ja) eller ingen förekomst (nej). Förekomsten kan graderas som liten, riklig eller mycket riklig. Övriga parametrar anges med ett streck (-).

Eu-badstränder

BadvattenDatumVattnets temperatur °CIntestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej
Harrström5.6.202311,91957Nej
26.6.202320,5<11Nej
10.7.2023Nej
17.7.202318,81901400Nej
19.7.202318,02839Nej
7.8.20231531Nej
Molpe5.6.202310,58<1Nej
26.6.202321,1<1<1Ja
(rikligt kl 9.15)
27.6.2023Ja
(rikligt kl 8.15)
28.6.2023Ja
(rikligt kl 8.00)
29.6.2023Ja
(rikligt kl 8.30)
30.6.2023Ja
(rikligt kl 8.00)
3.7.2023Ja
(lite kl 8.15)
4.7.2023Ja
(lite kl 8.30)
6.7.2023Ja
(lite kl 8.45)
10.7.2023Ja
(lite kl 7.40)
13.7.2023Ja
(lite kl 8.10)
17.7.202320,322Nej (kl 11:30, blåsigt väder)
19.7.2023Ja (lite kl 10:30)
7.8.20233429Nej
16.8.2023Nej
Åminne5.6.202312,61335Nej
26.6.202323,1625Nej
17.7.202319,561250Nej
7.8.20232488Nej

Övriga badstränder

BadvattenDatumVattnets temperatur °CIntestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej
Bredhällan26.6.202321,1<1<1Nej
17.7.202319,23711Nej
21.7.2023Ja, lite
(kl 14:15)
7.8.2023311Nej
Vägvik26.6.202322,611Nej
29.6.2023Nej
(kl 10.40)
30.6.2023Nej
(kl 8.30)
3.7.2023Nej
(kl 8.40)
17.7.202319,577Nej
7.8.20236150Nej

Badvatten vid kusten uppfyller kvalitetskraven när halten intestinala enterokocker är < 200 cfu/100ml och Escherichia coli < 500 cfu/100 ml. Om badstranden finns vid en insjö är kvalitetskraven för intestinala enterokocker < 400 cfu/100 ml och Escherichia coli < 1 000 cfu/100 ml. Kvalitetskraven fastställs i social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav och övervakning vid allmänna badstränder 177/2008 och 354/2008.