Religiösa föreningar och organisationer

Björkö-Replot-Norra Vallgrund-Södra Vallgrund-Söderudden
Replot församling

Kvevlax-Koskö-Petsmo-Västerhankmo-Österhankmo-Vallvik-Kuni-Vassor
Bönehusföreningen Betesda i Kuni
Bönehusföreningen Tabor i Petsmo
Bönehusföreningen i Vassor
Kuni kyrkliga bönehusförening
Kvevlax församling
Kvevlax missionsförsamling (FMU)
Kvevlax missionskyrka
Vassor lägergård

Solf-Munsmo-Tölby-Vikby
Kyrkans Ungdom i Solf och Sundom
Solf fria församling
Solf församling

Smedsby-Böle
Smedsby Bönehusförening

Hela Korsholm
Kirkkokuoro Hehku
Korsholms svenska församling
Mustasaaren suomalainen seurakunta