Badvattenprofiler och badvattenklassificering

För de större allmänna badstränderna har en badvattenprofil gjorts upp. Badvattenprofilen beskriver badstranden och badvattnets egenskaper. En riskbedömning över vilka faktorer som kan påverka badvattnets kvalitet ingår också.

Följande stränder har badvattenprofil och badvattenklassificering:
Karperö badstrand
Fagerö badstrand
Mariestrand badstrand
Tjärlax badstrand

Sandbanken Kristinestad

Badvattenklassificering
Badvattenklassificeringen räknas ut från analysresultaten från de senaste fyra badsäsongerna och klassificeringen uppdateras årligen efter badsäsongens slut. Badvattnet klassificeras i fyra klasser: utmärkt, god, tillfredsställande eller dålig. För beskrivning av badvattenklasserna finns inom EU ett enhetligt system med symboler. Informationen om badvattenklass ska finnas uppsatt på EU-badstränderna.