Marthaföreningar

Björkö-Replot-Norra Vallgrund-Södra Vallgrund-Söderudden
Björköby marthakrets
Replot marthaförening
Södra Vallgrund marthaförening

Karperö-Singsby-Jungsund-Iskmo-Köklot-Grönvik
Iskmo marthaförening
Karperö marthaförening
Singsby marthaförening

Kvevlax-Koskö-Petsmo-Västerhankmo-Österhankmo-Vallvik-Kuni-Vassor
Kvevlax marthaförening
Västerhankmo marthaförening
Vassor marthaförening
Österhankmo marthaförening

Helsingby-Toby-Veikars
Helsingby-Toby marthaförening
Miekka-Staversby marthaförening
Tuovilan martat
Vassor-Kuni brudan
Veikars marthaförening
Voitby marthaförening

Solf-Munsmo-Tölby-Vikby
Tölby marthaförening
Solf marthaförening

Smedsby-Böle
Sepänkylän martat

Hela Korsholm
Ruth marthaförening