Kontaktuppgifter

På adressen byggnadstillsynen@korsholm.fi kan man ta kontakt med oss i ärenden som berör byggnadstillsynen.

Telefontiderna för byggnadsinspektörerna Christer Lundberg och Alexander Finne är måndag-torsdag 8–9 samt tisdag och torsdag 12–14.

Postadress:
Centrumvägen 4
65610 Korsholm

Michael Ek
Ledande byggnadsinspektör
michael.ek@korsholm.fi
050 569 7386

Alexander Finne
Byggnadsinspektör
alexander.finne@korsholm.fi
044 424 9159

Christer Lundberg
Byggnadsinspektör
christer.lundberg@korsholm.fi
050 69 623

Carola Backman
Byggnadssekreterare
carola.backman@korsholm.fi
044 424 9172

Lena Snellman
Byråsekreterare
lena.snellman@korsholm.fi
044 424 9173

Mätningstjänster

Mätservice, såsom hus- och tomtpålningar på detaljplanområden, detaljkartservice och kartor för situationsplaner.

Gustav Forss
Mätningstekniker
Planläggning
Mätservice, såsom hus- och tomtpålningar på detaljplaneområden, detaljkartservice, kartor för situationsplaner
gustav.forss@korsholm.fi
050 344 7902

Niklas Finne
Kartläggare
Planläggning
Mätservice, såsom hus- och tomtpålningar på detaljplaneområden, detaljkartservice, kartor för situationsplaner
niklas.finne@korsholm.fi
044 727 7901