Kontaktuppgifter

På adressen byggnadstillsynen@korsholm.fi kan man ta kontakt med oss i ärenden som berör byggnadstillsynen.

Postadress:
Centrumvägen 4
65610 Korsholm

Michael Ek
Ledande byggnadsinspektör
michael.ek@korsholm.fi
050 569 7386

Sofia Bagge
Byggnadsinspektör
sofia.bagge@korsholm.fi
044 424 0346

Peter Ehrström
Tf. Byggnadsinspektör
peter.ehrstrom@korsholm.fi
050 696 23

Carola Backman
Byggnadssekreterare
carola.backman@korsholm.fi
044 424 9185

Annika Sundholm
Byråsekreterare
annika.sundholm@korsholm.fi
044 424 9172

Mätningstjänster

Mätservice, såsom hus- och tomtpålningar på detaljplanområden, detaljkartservice och kartor för situationsplaner.

Gustav Forss
Mätningstekniker
Planläggning
Mätservice, såsom hus- och tomtpålningar på detaljplaneområden, detaljkartservice, kartor för situationsplaner
gustav.forss@korsholm.fi
050 344 7902

Niklas Finne
Kartläggare
Planläggning
Mätservice, såsom hus- och tomtpålningar på detaljplaneområden, detaljkartservice, kartor för situationsplaner
niklas.finne@korsholm.fi
044 727 7901