Kontaktuppgifter

Postadress

Norra Korsholms skola
Jungsundvägen 64 
65630 Karperö 

E-Post

E-Post till Norra Korsholms skola

Lärarnas e-postadresser är fornamn.efternamn@korsholm.fi.

Telefon

Kansliet (06) 359 1733
Rektorn (06) 359 1730, 050 593 7850
Köket 044-424917

Skolhälsovårdare 044 727 7907 Pia Kackur
Kurator 040 589 2838 Julia Winberg


Se kartan i Google Street View. Då kan du se bilder av skolan.