Arkivet

Kommunens arkiv finns i ämbetshuset (Centrumvägen 4, Smedsby).

Kontakta registrator Iita-Mari Hellberg i ärenden som gäller arkivhandlingar per tfn (06) 327 7145 eller via e-post iita-mari.hellberg@korsholm.fi