Vapen och logo

Korsholms kommunvapen

Korsholms kommunvapen

Heraldisk beskrivning
Fastställt av ministeriet för inrikesärenden 20 januari 1975.

I rött fält ett genomgående kors bestående av trillingkavlar ställda stolpvis och tvillingkavlar ställda bjälkvis; korsningen omfattas av en ring, som tillsammans med kavlarna bildar ett flätverk, allt av guld.

Kommundirektören beslutar om användningen av vapnet.

Korsholms logo

Korsholms logo

Beskrivning
Ett unikt landmärke i Korsholm är Replotbron, som utgör motivet i logotypen. Replotbron är arkitektoniskt tilltalande och en symbol för fungerande infrastruktur.

Den starkt stiliserade Replotbron gör logotypen flexibel och logon ramas in av böjda linjer och rundade hörn. Logon förmedlar mjuka värden och en känsla av rörelse framåt.

Färgerna rött och gult ger en koppling till kommunvapnet.