Må bra-stigen

Naturen ger oss upplevelser för alla sinnen och återhämtning. När vi vistas ute i naturen sjunker blodtrycket och pulsen och vi mår bättre. Med vår må bra stig vill vi ge tips på hur man kan varva ner ute i naturen. Vi hoppas att du som går stigen ska få känna ett lugn och ökat välmående då du utför de olika uppgifterna.
Startplatsen är Hallonnäs parkering längs Tistronskärsvägen i Iskmo. Längs den fyra kilometer långa stigen finns 10 må bra-skyltar med olika övningar. Må bra stigen går i två slingor Hallonnäs-Kråknäs och Hallonnäsrundan, du kan själv välja åt vilket håll du börjar. Du kan också vandra endast en del av stigen, eftersom parkeringsplatsen befinner sig i mitten av de båda slingorna. Övningarna kan göras i vilken ordning som helst. Stigen är märkt med blåa hjärtan.

Må bra stigen har förverkligats genom samarbete mellan kommunens rusmedelsförebyggande team och idrottsprojektet Up, Out and Move samt föreningen Iskmosunden rf. Rusmedelsförebyggande teamet bedriver verksamhet med målet att förebygga och minska de skador som riskkonsumtion av alkohol, användning av droger och tobaksprodukter samt skadligt penningspel orsakar. Syftet med arbetet är att öka kunskap och främja välbefinnande, hälsa och säkerhet hos barn och ungdomar. Projekt Up, Out and Move! är ett idrottsprojekt inom Korsholms kommun med inriktning på familjemotion utomhus samt möjlighet att utöva motion och idrott tillsammans.
Tilläggsuppgifter ger rusmedelsförebyggande ungdomsinformatör Hannah Skogström tfn 044 7277 391 eller projektkoordinator Up, Out and Move! Jessica Strandholm tfn 050 517 6662.

Må bra-stigen är en del av Iskmo-Jungsund vandringsled.