Museer

Stundars museum

Stundars är ett av Finlands största friluftsmuseer. I museibyn finns bland annat lanthandel, byskola, bondgård samt en mängd hantverkarverkstäder.

Stundars håller regelbundet öppet sommartid från veckan efter midsommar till mitten av augusti. Aktiviteter och evenemang ordnas året om och det är alltid möjligt att boka en visning eller något annat av museets program för grupper. På området ordnas också konstutställningar och andra kulturevenemang, och sommartid är museets café och butik öppna för besökare.

Mera information om Stundars hittar du på Stundars webbplats.

Besöksadress:
Stundarsvägen 5, Solf

Gransösunds fiskeläge

Granösunds fiskeläge ger en bild av livet i Replot skärgård under en tid då större delen av befolkningen fortfarande livnärde sig på de traditionella näringarna fiske, säljakt, jordbruk och hantverk.

Mera information om Granösunds fiskeläge hittar du på Granösunds webbplats.

Besöksadress:
Bulleråsvägen 320, Södra Vallgrund

Mårtes Gårdsmuseum och Bodback

Huset byggdes år 1844 och fungerar idag som ett gårdsmuseum. Här kan ni se några av byns äldsta Björköskåp, byns första radio och gamla textilier, men också modernare inslag som visar hur huset utvecklats med sina ägare genom århundradena. På gården finns även ett motormuseum och en soldatstuga.

Bodback

Bodback var byns hamn fram till 1940-talet då landhöjningen tvingade Björköborna att flytta fiskehamnen till Svedjehamn. Bodback är ett levande vykort av en svunnen tid. Här kan du besöka säljägarens sjöbod, lära dig om fiske, båtar, se Highlander-korna som betar på området och framförallt njuta av den lugna miljön. 

Mera information om Mårtes gårdsmuseum och Bodback hittar du Mårtes webbplats.

Besöksadress:
Uppbyggted 71, Björköby

Replot hembygdsmuseum

Replot hembygdsmuseum speglar ett typiskt skärgårdshemman. I samlingarna finns både nyttoföremål  och möbler från 1700-1800-talen samt handgjorda kläder för både stora och små.

Mera information om Replot hembygdsmuseum hittar du på deras webbplats.

Besöksadress:
Alexandersgatan 50, Replot 

Smedsby hembygdsförening

Smedsby hembygdsförening driver en småskalig museiverksamhet i hjärtat av Korsholm. Det finns inte mycket kvar i dagens Smedsby som visar att byn har en gång varit en alldeles vanlig landsortsby. Jordbruk var den viktigaste näringen, men här har också funnits många olika slags hantverkare. Det fanns många smeder och smedjor förr i tiden. Byn har därför förmodligen fått namnet Smedsby.

Föreningen ordnar regelbundet barnguidningar med arbetsdemonstrationer för de kringliggande daghemmen. I juli arrangeras den traditionella allsångskvällen ute på gårdstunet med sång och musik.

Mera information om Smedsby hembygdsförening hittar du på webbplatsen: Kulturarv i nutid.

Besöksadress:
Smedsbyvägen 253, Smedsby

Söderfjärdens pumpstation

I över 80 år har pumpar hållit Söderfjärden torrlagd. Ett äldre pumphus är idag museum över torrläggningen. Ett nyare pumphus från 1960-talet är också samtidigt ett konstmuseum som speglar Söderfjärdens utveckling.

Mera information om pumpstationen hittar du på följande webbplatser:

Söderfjärdens torrläggningsföretag 

Solf/Söderfjärden 

Sundom/Söderfjärden

Besöksadress: 
Södernäsvägen, Solf

Du kan boka ett guidat besök till pumpstationen via Meteorian.

Västerhankmo hembygdsförening

I Västerhankmo hembygdsgård står jordbruket i fokus. Här finns bruksföremål, jordbruksmaskiner och -redskap såsom Hankmoharven. Gamla hantverkstraditioner väcks till liv genom arbetsdemonstrationer och nytillverkade föremål.

Byggnaden där Västerhankmo hembygdsgård finns idag uppfördes 1879 som folkskola med skolsal, slöjdsal och lärarbostad samt en barnskola på vinden.

Mera information om Västerhankmo hembygdsförening hittar du i Museiportalen.

Besöksadress:
Västerhankmovägen 254, Västerhankmo

Kvevlax hembygdsmuseum

Mera information om Kvevlax hembygdsmuseum hittar du på webbplatsen: Kulturarv i nutid.

Besöksadress:
Kvevlaxvägen, Kvevlax

Österhankmo hembygdsförening

Mera information om Österhankmo hembygdsförening hittar du på webbplatsen: Kulturarv i nutid.

Besöksadress:
Österhankmovägen 689, Österhankmo

Åkes Museum

Åkes museum är Kunis egna museum som Åke Forsman byggt upp på egen hand. Här finns bruksföremål från svunnen tid, arbetsredskap, köksattiraljer, inredning, fordon i olika storlekar och för olika ändamål och mycket mera.

Besök enligt överenskommelse, tfn +358 50 435 9741.

Besöksadress: 
Kunivägen 111, Kuni