Skötselbidrag för skidspår

Målgrupp

Föreningsägda skidspår i Korsholm.

Ändamål

Ändamål för vilka bidrag kan sökas:

 • Max 150 euro/km för skidspår med klassisk stil.
 • Max 200 euro/km för skidspår med både klassisk stil och fri stil.
 • Max 60 euro per påbörjad 3 km för terrängspår i anslutning till skidspår.

Till föreningar som gör konstgjord snö med egen snökanon fördubblas bidraget.

Bidraget är beroende på skidsäsongens längd. För att beviljas bidrag ska skidspåret vara öppet för allmänheten minst 80 procent av skidsäsongen. När skidsäsongen startar och slutar bedöms av fritidsavdelningens personal och idrottsanläggningsansvarige.

Kriterier

Skidspår: klassisk stil

 • belyst skidspår
 • spårlängd minst 1 km

Skidspår: både klassisk och fri stil

 • belyst skidspår
 • spårlängd minst 1 km
 • spårbredd minst 4 meter för spår som går i en riktning
 • spårbredd minst 6 meter för ”mötande” spår

Terrängspår

 • i anslutning till upplyst skidspår
 • öppet minst fyra veckor

Ansökan

Skötselbidrag för skidspår för kalenderåret söks elektroniskt senast 23.4 klockan 16. Försenade ansökningar behandlas inte.

Ansök om skötselbidrag för skidspår

Bilagor

 • spårkarta
 • dagbok över spårskötsel