Kunileden

Längd:
norra slingan 6,4 km (start vid infotavlan)
södra slingan 7,9 km (start vid rastplats 1)
hela leden runt 12,5 km (start vid infotavlan)

Startpunkt: Kunivägen 100 (infotavla)

Ledbeskrivning: Leden är utmärkt med röda markeringar medsols.
Service: Rast- och grillplats finns på tre ställen utmärkta på kartan.

En tillgänglig grillplats finns sedan hösten 2019 i
Bastuholms-Kåtakärrvägens korsning efter 2 km:s vandring.
Det är möjligt att röra sig längs Kåtakärrväggen.

Upprätthållare: Bo Beijar och Kuni byaförening.

Tillgänglig grillplats vid Bastuholms-Kåtakärrvägens korsning.
Tillgänglig grillplats vid Bastuholms-Kåtakärrvägens korsning.