Vattenkvalitet

Vattenkvaliteten uppföljs enligt Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten 1352/2015. Vattenprover tas från vattenverken och från förbrukningsplatser enligt godkänt program. Proverna analyseras av ackrediterat laboratorium. Vattenkvaliteten övervakas av kommunens hälsoskyddsmyndighet.

Värdena av de enskilda proverna varierar något under året.