Studerandekåren

Alla studerande i skolan bildar tillsammans studerandekåren. Inom sig väljer kåren varje höst en styrelse som fungerar som verkställande organ. Kontakten mellan styrelsen och klasserna sköts av utsedda klassombud. En av styrelsens uppgifter är att vaka över de studerandes rättsskydd.

Styrelsen läsåret 2021-2022:

OrdförandeErina Hakala
Vice ordförandeEmma Wik
SekreterareEmilia Pada
KassörLizette Gästgivars
MedlemFrank Björkbacka
MedlemWilma Karv
MedlemNicole Malmsten

Studerandekåren arbetar för de studerandes intressen. Den gör studerandes åsikt hörd, främjar skolarbetet, organiserar samverkan mellan de studerande och ordnar fria aktiviteter. Studerandekåren kan uttala sig om ordningsregler, läromedel, arbetsplan och annat. Studerandekåren har också två representanter med i skolans direktion. Studerandekåren arbetar i samråd med övriga i skolan för att förbättra skolmiljön och för att öka studerandes trivsel. Studerandekåren ordnar gemensamma aktiviteter så som föreläsningar, paneldiskussioner, teaterbesök och temadagar. Den ordnar också utom skoltid olika aktiviteter bl.a. filmkvällar och bowlingskvällar. Traditionsenligt deltar skolan varje år i dagsverksinsamlingen vilken elevkåren har hand om. Studerandekåren har också kontakter med andra skolor, bl.a. ordnar de tillsammans med Vasa övningsskola och Vasa gymnasium gemensamma konvent.

Studerandekåren deltar aktivt i olika evenemang som ordnas av FSS, en paraplyorganisation för de svenskspråkiga studerandekårerna i Finland.