Kommande företagarluncher

Korsholms kommun bjuder på lunch åt företagare i kommunen en gång i månaden. Det är ett perfekt tillfälle att knyta kontakter, nätverka och träffa andra företagare. På lunchen deltar även näringslivschefen och näringslivskoordinatorn från Korsholms kommun, en representant från Korsholms företagare samt en företagsrådgivare från VASEK. Korsholms kommun står för lunchen till alla företagare som anmält sig.

13.6 kl. 11.30-13

Företagarlunch

Plats: Arken, Byhamnvägen 194, 65800 Replot

Tema: Fyra företagspresentationer (10 min/presentation). Anmäl ditt intresse i samband med lunchanmälan.

Anmäl dig senast 11.6


Företagarluncher som varit

16.5 kl. 11.30-13

Företagarlunch

Plats: Trade Street Lunch

Anmäl dig senast 14.5

11.4 kl. 11.30-13

Företagarlunch

Plats: Tesses café

Anmäl dig senast 9.4

21.3 kl. 11.30

Företagarlunch

Plats: Berny’s

Tema: Olav Nylund från VASEK berättar om projektet ”Lönsam energieffektivering – Energiatehokkuudesta kannattavuutta”.

Det är ett projekt där vi genom webinarier, guider och information till företag vill öka företagens medvetenhet om energieffektiva åtgärder och investeringar för att dels minska energikostnader och dels övergå till mer förnyelsebar energi. Projektet genomförs i samarbete med Merinova och finansieras via Österbottens förbund och Europeiska Unionen. Se även https://www.vasek.fi/regionutveckling/lonsam-energieffektivering/

Anmäl dig senast 19.3

15.2 kl. 11.30-13

Företagarlunch

Plats: HÖK, Södra Fulmossvägen 1-3

Tema: HÖK och Circle’s Edge presenterar sig

Anmäl dig senast 13.2

18.1.2024 kl. 11.30-13

Företagarlunch

Plats: Hotel Vallonia

Tema: G Hotels presenterar sig

Anmäl dig senast 16.1

14.12 kl. 11.30-13

Företagarlunch

Plats: Trade Street Lunch, Handelsvägen 8

Tema: Presentation av 2024-års evenemang

Anmäl dig senast 12.12

9.11 kl. 11.30-13

Företagarlunch

Plats: Hotel Vallonia

Tema: Kvevlax sparbank på plats.

Anmäl dig senast 7.11

12.10 kl. 11.30-13

Företagarlunch

Plats: Berny’s

Tema: VASEK20 – Hållbarhetsturné

På VASEKs 20-årsjubileumslunch diskuteras hållbarhet

Välkomna alla företagare i Korsholm

För att fira sitt 20-årsjubileum, turnerar VASEK i alla ägarkommuner för att träffa företagare, kommunala beslutsfattare och tjänstemän. Tillställningen arrangeras i samarbete med Korsholms kommun som en del av en serie entreprenörsluncher på restaurang Berny’s vid Replotbron torsdagen den 12 oktober kl. 11.30.

– En god lunch kommer att serveras och vi diskuterar teman relaterade till företagens hållbarhet och hållbarhetskommunikation. De är teman som berör företagare inom alla sektorer, och varje företag bör tänka på verksamhetens hållbarhet och de åtgärder som ska vidtas. Kom med för att höra vår expert Hanna Malkamäkis bästa tips om företagets hållbarhetsarbete, berättar företagsrådgivare Tuija Räihä-Pundars.

– Och naturligtvis är det viktigt att nätverka och träffa andra entreprenörer, säger företagsrådgivare Kenneth Dalkvist och fortsätter:

– Vid några av evenemangen under vår jubileumsturné — till exempel i Vasa den 26 oktober — diskuteras inte endast hållbarhet utan även stora investeringar som planeras för Vasaregionen och hur deras förverkligande kommer att påverka kommunerna i Vasaregionen och företagarnas verksamhet. Du är varmt välkommen till din egen kommuns evenemang den 12 oktober, men du kan också delta i andra evenemang än det i din egna kommun.

Varmt välkomna alla företagare som är verksamma i Korsholm!

Anmäl dig senast 10.10

14.9 kl. 11.30-13

Företagarlunch

Plats: Tesses café

Tema: Karriär-steget

Vasa Settlements Karriär-steget är ett sysselsättningsprojekt som Österbottens arbets- och näringsbyrå och Vasa stad tillsammans finansierar.

Projektet är för de arbetssökande som bor i Vasa eller i närkommunerna och har varit utan arbete över sex månader.

Karriär-steget hjälper både arbetssökande och arbetsgivare. Tjänsten är avgiftsfri. Man kan bli delaktig i projektet när som helst.

Sirpa Koivula, projektchef, berättar om Karriär-steget ur arbetsgivarens perspektiv. På lunchen deltar även arbetstränarna Veera Wainio, Johanna Rauhala och Sinikka Jalonen.

Anmäl dig senast 12.9

5.9 kl. 7.30-9

Företagarfrukost

Plats: Hotel Vallonia

Tema: Företagardagen

Anmäl dig senast 3.9