Röda Korset i Korsholm lokalavdelningar

Björkö-Replot-Norra Vallgrund-Södra Vallgrund-Söderudden
FRK Björköby avdelning
FRK Replot avdelning

Karperö-Singsby-Jungsund-Iskmo-Köklot-Grönvik
FRK Korsholms norra avdelning

Kvevlax-Koskö-Petsmo-Västerhankmo-Österhankmo-Vallvik-Kuni-Vassor
FRK Kvevlax avdelning

Helsingby-Toby-Veikars
FRK Korsholms södra avdelning

Solf-Munsmo-Tölby-Vikby
FRK Solf avdelning

Smedsby-Böle
FRK Smedsby-Böle avdelning