Djurskydd

Bestämmelser om djurskydd finns i Lag om djurvälfärd (693/2023) och djurskyddsförordningen (396/1996). Lagstiftningen syftar till att på bästa möjliga sätt skydda djur mot lidande, smärta och plåga samt främja djurens välbefinnande och god behandling av djur. Jord- och skogsbruksministeriet sköter den allmänna övervakningen av lagen. På regional nivå sköts den av Regionförvaltningsverket och på kommunal nivå av tillsynsveterinären, kommunveterinärerna, miljö- och hälsoinspektörerna och polisen. Dessutom kan förvaltningsverket bevilja en person rätt att som djurskyddsövervakare göra djurskyddsinspektioner.

Anmälan om misstänkta fall av dålig behandling av djur kan göras till tillsynsveterinären, kommunveterinärerna , miljö- och hälsoinspektörerna eller via blanketten för djurskyddsanmälningar.


Nyttig information om djurskydd, övervakning och bestämmelser

Jord- och skogbruksministeriet
Livsmedelsverket
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland