Hinderbana

I Korsholms idrottspark, Prostövägen 2 B, finns en hinderbana 14 hinder av varierande svårighetsgrad.
Banan öppnades år 2019.
Hindren är utplacerade längs motionsbanan och du kan antingen löpa längs med den eller löpa längs stigar i skogen för att komma fram till hindren.
Vid varje hinder finns en instruktionsvideo via en QR-kod som du kan skanna med mobiltelefon.
OBS! Var försiktiga. Vid en del hinder behöver du vara minst 140 cm lång.

Hinderbanans karta och hinder