Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnaden skapar förutsättningar för tillgången till trivsamma och trygga boendemiljöer i kommunens olika områden. Vi ansvarar för kommunens planläggning och markanvändning och för att planera och förverkliga investeringar i husbyggnad och kommunalteknik.

Samhällsbyggnaden sköter om trafikleder, vägbelysning, torg, hamnar, parker och grönområden samt vattenförsörjning och avloppshantering inom fastställda verksamhetsområden. Vi ansvarar också för kommunens byggnader inklusive städning och för matservice åt kommunens daghem, skolor och vårdhem.

Inom samhällsbyggnaden finns även ansvaret för kommunens byggnadstillsyn och för miljövård och miljöhälsovård.