Vägbelysning

Korsholms kommun äger och ansvarar för all vägbelysning i kommunen med undantag för en del större vägar som NTM-centralen handhar. Vägbelysningen i kommunen hör under samhällsbyggnadsnämnden vilken tar beslut om allt från större projekt till tänd- och släcktider för belysningen. Kommunen har hand om drygt 5 300 ljuspunkter totalt, vilket motsvarar en sträcka på över 200 kilometer.

Så här är vägbelysningen tänd i kommunen

  • Längs huvudlederna i Smedsby samt på industriområdena i Smedsby och Vikby tänds belysningen vid skymning och släcks vid gryning.
  • I Smedsby-Böleområdet från klockan 05.00 till gryning och från skymning till 01.00.
  • I övriga kommunen från klockan 06.00 till gryning och från skymning till 22.30.
  • Vägbelysningen är släckt i Smedsby-Böleområdet mellan den 1 juni och den 31 juli.
  • Vägbelysningen är släckt i övriga kommunen mellan den 15 april och den 15 augusti.

Så här sköter vi vägbelysningen

  • Vi åtgärdar allvarliga fel och byter söndriga lampor vid korsningar och övergångsställen så fort som möjligt.
  • Två gånger per år gör vi en översyn och inspekterar alla ljuspunkter. Vi åtgärdar fel och byter ut söndriga lampor.

Observera att belysningen kan vara tänd dagtid vid servicearbeten.

Informera oss om söndriga lampor

Informera oss om söndriga lampor i första hand genom att fylla i vårt webbformulär. Det går också att ta kontakt per telefon.

Vardagar kl. 7.30–16.00, tfn 050 696 19

Övriga tider endast vid akuta fel som innebär fara.

Vad är på gång

Den första vägbelysningen byggdes i kommunen på 1960-talet. Vi har fortfarande drygt 700 ljuspunkter som är från år 1975 eller tidigare, d.v.s. de har uppnått en ålder på 40 år och mera. Här är förutom själva armaturen också stolpar och kablage i stort behov av förnyelse.

Utgående från de budgetmedel vi får till förfogande försöker vi få så många ljuspunkter som möjligt förnyade varje år med börjans från de områden där armaturerna är i sämst skick och således kräver mest underhåll. Ungefär 100 ljuspunkter blir sanerade per år.

Försäljningen av kvicksilverlampor är förbjuden, vilket gör att kommunen också strävar efter att få byta ut så mycket kvicksilverarmaturer som möjligt till modernare alternativ. Utöver de 100 ljuspunkter där vi byter ut allt så förnyar vi också ca 150 ljuspunkter per år. Då är det endast själva armaturen som byts ut.

Utöver detta har vi också för avsikt att ta i bruk centraliserad styrning av belysningen vilket gör att man betydligt effektivare kan styra tändning och släckning.