Vägbelysning

Korsholms kommun äger och ansvarar för all vägbelysning i kommunen med undantag för en del större vägar som NTM-centralen handhar. Vägbelysningen i kommunen hör under samhällsbyggnadsutskottet vilket tar beslut om allt från större projekt till tänd- och släcktider för belysningen. Kommunen har hand om ca 6 200 ljuspunkter totalt, vilket motsvarar en sträcka på över 250 kilometer.

Så här är vägbelysningen tänd i kommunen

  • Längs huvudlederna i Smedsby samt på industriområdena i Smedsby och Vikby från klockan 05.00 till gryning och från skymning till 01.00.
  • I Smedsby-Böleområdet från klockan 05.00 till gryning och från skymning till 23.30.
  • I övriga kommunen samt fiskehamnar från klockan 06.00 till gryning och från skymning till 22.00.
  • Vägbelysningen är släckt i Smedsby-Böleområdet mellan den 1 juni och den 31 juli.
  • Vägbelysningen är släckt i övriga kommunen mellan den 15 april och den 15 augusti.
  • Styrningen av vägbelysningen är centraliserad så att belysningen tänds och släcks på ett tillförlitligt sätt och med få avvikelser.

Så här sköter vi vägbelysningen

  • Vi åtgärdar allvarliga fel och byter söndriga lampor vid korsningar och övergångsställen så fort som möjligt.
  • Två gånger per år gör vi en översyn och inspekterar alla ljuspunkter. Vi åtgärdar fel och byter ut söndriga lampor.

Observera att belysningen kan vara tänd dagtid vid servicearbeten.

Informera oss om söndriga lampor

Informera oss om söndriga lampor i första hand genom att fylla i vårt webbformulär. Det går också att ta kontakt per telefon.

Vardagar kl. 7.30–16.00, tfn 050 696 19

Övriga tider endast vid akuta fel som innebär fara.

Vad är på gång

Vi har målmedvetet under flera år redan förnyat den äldsta delen av vår vägbelysning, där de första togs i bruk redan på 1960 talet. Det är svårt att veta om dagens armaturer och stolpar håller 50 år så som de tidigare gjorde. Planen är att inom några år ska all vägbelysning som är byggd före 1980-talet vara bortsanerad. Övergången till LED-belysning i nyare stolpar är också ett fortgående arbete.