Solf skidspår

Start vid sportstugan (Västersolfvägen 232, Solf)
N63 59.734 E021 38.129

Längd: 0,5 km, 1,4 km, 2,6 km, 4,3 km, 5,1 km

  • belyst
  • klassisk stil och fristil
  • underlag skidspår: konstsnö och natursnö
  • motionsspår sommartid
  • underlag motionsspår: finsand, jord, gräs och flis

Solf IK brukar ge möjlighet att skida med hund i skidspåret en gång i veckan.
Information via Solf IK.

Spåransvarig och skötsel: Solf IK