Veterinärplan

Enligt veterinärvårdslagen (765/2009) ska kommunen utarbeta en plan för de veterinärtjänster den anordnar och för hur tillsynen över djurens hälsa och välbefinnande ordnas på kommunens område. Västkustens tillsynsnämnd har 26.5.2021 § 22 godkänt en tillsynsplan för djurens hälsa och välfärd samt för de kommunala veterinärtjänsterna inom Västkustens miljöenhets område för tiden 2015–2021.