Vibrio-bakterier

Vibrio-bakterier har under de senaste årens varma somrar förekommit i Finlands kustvatten, främst typen Vibrio cholerae, som trivs i bräckt vatten. De Vibrio-bakterier som påträffats i våra vatten är inte av samma serotyp som orsakar kolera i u-länder.

Vibrio-bakterier kan finnas i kustvatten om vattentemperaturen har varit över 20 °C. Risken att få en infektion ökar vid värmeböljor.
Vibrio-bakterien kan orsaka hudinfektioner via öppna sår, öroninflammationer och lindrig magsjuka om vattnet sväljs. I sällsynta fall har Vibrio-bakterier orsakat svåra allmäninfektioner vid bad med öppna sår.

Undvik bad vid värmeböljor om du har:

  • öppna sår
  • nedsatt immunförsvar

Om Vibrio-bakterien kommer in i blodomloppet via sår kan den orsaka allvarliga infektioner som kräver sjukhusvård. Var uppmärksam om du råkar få djupare sår under simningen. Om såret blir infekterat, uppsök vård och nämn hur såret uppstått för sjukvårdspersonalen. Små ytliga skrap- och skavsår eller sönderrivna myggbett räknas inte som öppna sår. Undvik att bada i badtunnor med havsvatten.

Västkustens miljöenhet tar inte prover för analys av Vibrio-bakterier. För tillfället finns inte angivna åtgärdsgränser för bakterien.

Mera information om Vibrio-bakterien finns på THL:s hemsidor:
Bakterier av släktet Vibrio