Informationsresursen VARDA

I Varda samlas uppgifter om barnen som deltar i småbarnspedagogik och om deras vårdnadshavare samt om verksamhetsställena och personalen. Uppgifterna kan användas för beslutsfattande och utvecklingsarbete på såväl kommunal som nationell nivå. Införandet av uppgifter i Varda föreskrivs i lagen om småbarnspedagogik.

Hur används uppgifterna i Varda?

Det är första hand olika myndigheter som har nytta i sitt arbete av den enhetliga och jämförbara information som sparats i Varda. Tack vare den nationella informationsresursen behöver myndigheterna inte i fortsättningen föra överlappande register om småbarnspedagogiken, vilket bland annat medför besparingar i verksamheten.

Följande myndigheter kan i sin verksamhet använda uppgifterna som sparats i informationsresursen:

  • nationella myndigheter, såsom Folkpensionsanstalten och undervisnings- och kulturministeriet
  • regionala myndigheter, såsom regionförvaltningsverken
  • kommuner och samkommuner

Alla registrerade i Varda har rätt att kontrollera de uppgifter som finns sparade om hen i Varda. Vårdnadshavarna kan kontrollera sina barns uppgifter.


Tilläggsinformation om VARDA

Vid frågor, ta kontakt: Sekreterare för småbarnspedagogik och förskola Cecilia Hietamäki, cecilia.hietamaki@korsholm.fi, tel. 06 327 7204.