Läsårsschema

Läsårsschemat gäller för förskolan, grundskolan och gymnasiet i Korsholms kommun.