Läsårsschema

Läsårsschemat gäller för förskolan, grundskolan och gymnasiet i Korsholms kommun.

Skolornas läsårsschema 2022-2023