Invånarbudget

Nu inleds invånarbudgeten 2023!

Korsholms kommun inleder nu sin första invånarbudget. Genom invånarbudgeten har kommuninvånarna möjlighet att påverka hur de reserverade budgetmedlen på 15 000 euro i Välfärdsutskottets budget ska användas. Kommunen önskar fördela medlen på flera projekt.
I år är det fråga om en investering och vi välkomnar alla typer av förslag som främjar kommuninvånarnas välmående och trivsel.

Fas 1
27.4-9.5 Idégenerering
Förslag kan lämnas in av både fast bosatta kommuninvånare och fritidsboende i kommunen.
Det är möjligt att lämna in flera förslag.
Lämna in din idé på den elektroniska blanketten här >>>
Du kan också fylla i pappersblanketten som finns på biblioteken i Smedsby, Kvevlax, Solf, Replot och Björkö samt i bokbussen.

Fas 2
10-16.5 Genomgång av förslag
Urval och kostnadsberäkningar görs av kommunens tjänstemän.

Fas 3
17-29.5 Röstning
Alla fast bosatta kommuninvånare och fritidsboende som fyllt 13 år kan rösta.

Vi tackar för de 78 förslag som kommit in.
Kommunens tjänstemän har gått igenom alla förslag och valt ut 10 stycken som är möjliga att förverkligas. De förslag som inte gått vidare till omröstning delges respektive sektor i kommunen.

Alla fast bosatta kommuninvånare och fritidsboende som fyllt 13 år kan RÖSTA HÄR >>>

Du kan också rösta pappersblanketten som finns på biblioteken i Smedsby, Kvevlax, Solf, Replot och Björkö samt i bokbussen.

De utvalda förslagen:

  1. Stolar och bord för kontorsarbete utomhus till Smedsby centrum
  2. Ny gymutrustning till Smedsby utegym (invid Botniahallen)
  3. Läktare till Karperö idrottsplan
  4. Sittbänkar, bord och stolar med regntak till Kvevlax idrottsområde
  5. Nya bordtennisbord, nät, klubbor och bollar till gymnastiksalen i Kvevlax lärcenter
  6. Sittbänk till Tölby centrum där bokbussen stannar
  7. Belysning till pulkbacken vid Tölby-Vikby skola
  8. Utegym till Helsingby idrottsområde
  9. Utegym till Toby simstrand
  10. Utegym till Österhankmo simstrand


Fas 4
13.6 Beslut
Välfärdsutskottet beslutar hur invånarbudgeten fördelas mellan förslagen som fått flest röster.
Under resterande del av år 2023 förverkligas förslagen med flest röster.