Invånarbudget

Nu inleds invånarbudgeten 2024!

Korsholms kommun inleder nu sin andra invånarbudget. Genom invånarbudgeten har kommuninvånarna möjlighet att påverka hur de reserverade budgetmedlen på 15 000 euro i Välfärdsutskottets budget ska användas.
Vi välkomnar alla typer av förslag som främjar kommuninvånarnas välmående och trivsel.

Fas 1
1.2-18.2 Idégenerering
Förslag kan lämnas in av både fast bosatta kommuninvånare och fritidsboende i kommunen.
Det är möjligt att lämna in flera förslag.
Lämna in ditt förslag här >>>
Du kan också fylla i pappersblanketten som finns på biblioteken i Smedsby, Kvevlax, Solf, Replot och Björkö samt i bokbussen.

Fas 2
19.2-17.3 Genomgång av förslag
Urval och kostnadsberäkningar görs av kommunens tjänstemän.
För att förslagen ska kunna förverkligas är att det kostnadsmässigt underskrider 15 000 euro, att kommunen äger ett lämpligt markområde för ändamålet och att det finns personalresurser för eventuell skötsel.

Fas 3
18.3-3.4 Röstning
Alla fast bosatta kommuninvånare och fritidsboende som fyllt 13 år kan rösta.
Rösta här >>>
Du kan också rösta pappersblanketten som finns på biblioteken i Smedsby, Kvevlax, Solf, Replot och Björkö samt i bokbussen.

  • Nya fotbollsmål och ny korgbollskorg till Leppäkerttu daghem i Smedsby
  • Belysning till Svedens lekpark i Böle
  • Läktare till Karperö idrottsplan
  • Linbana till Kvevlax skolområde
  • Muddring och förstoring av simytan vid Petsmo simstrand
  • Parkourställning till Hankmo daghemsgård
  • Utegym till Österhankmo simstrand
  • Utegym till Veikars
  • Upprustning av Toby skidspår

Fas 4
24.4 Beslut
Välfärdsutskottet beslutar hur invånarbudgeten fördelas mellan förslagen som fått flest röster.
Under resterande del av år 2024 förverkligas det förslag med flest röster.


**************************************************************************************************

Invånarbudget 2023

Välfärdsutskottet beslöt 13.6.2023 § 46 att förverkliga ett utegym vid Helsingby idrottsområde och
ifall det lämnar budgetmedel förverkligas även en läktare till Karperö idrottsplan.

Efter omröstningen konstaterades att 827 röster avlagts enligt fördelningen:
-Utegym till Helsingby idrottsområde 155 röster
-Läktare till Karperö idrottsplan 141 röster
-Utegym till Toby simstrand 121 röster
-Utegym till Österhankmo simstrand 90 röster
-Belysning till pulkbacken vid Tölby-Vikby skola 84 röster
-Sittbänkar, bord och stolar med regntak till Kvevlax idrottsområde 70 röster
-Ny gymutrustning till Smedsby utegym (invid Botniahallen) 69 röster
-Stolar och bord för kontorsarbete utomhus till Smedsby centrum 31 röster
-Nya bordtennisbord, nät, klubbor och bollar till gymnastiksalen i Kvevlax lärcenter
21 röster
-Sittbänk till Tölby centrum där bokbussen stannar 18 röster

25 röster förkastades (samma person röstat flera gånger, för ung för att rösta,
blanka pappersröster).

Alla förslag 2023